Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP32363
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description It is the use of a computer system and software to store, manage and monitor all kinds of documents, information and visual materials.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Nedir?
Kurumların varlıkları süresince ürettiği her türlü belge, bilgi ve görsel materyalleri saklamak, yönetmek ve izlemek için bir bilgisayar sisteminin ve yazılımının kullanılmasını Doküman Yönetim Sistemi olarak adlandırıyoruz. Belge ve içerik yakalama ise dokümanları ve belgeleri izlemek, saklamak ve kontrol etmek için gerekli olan süreçleri içeriyor. Bimser’in bu konuda müşterilerine sunduğu Doküman Yönetim Sistemi yazılımının temel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Check-in/check-out ile aynı anda birden fazla kişinin dokümanı düzenlemesini koordine edebilir ve bir başkasının üzerine yazmasını engelleyebilirsiniz.
Versiyon kontrolü ile bir belgenin mevcut haline nasıl geldiğini ve farklılıklarını görebilirsiniz.
Audit trail sayesinde belgenin yaşamı boyunca kimler tarafından kullanıldığı ve kimler tarafından erişildiği bilgisini tutabilirsiniz.
Belgeleri depolamak, arşivlemek ve bu arşivleri yönetmek için dosyalama sistemini kullanabilirsiniz.
Büyüklüğü ne olursa olsun ya da hangi endüstride bulunursa bulunsun tüm kurumların temel amaçları iş süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği arttırmak. eBA doküman yönetimi ve arşiv yönetimi yazılımlarımız, milyonlarca belge içinden doğru belgeye saniyeler içerisinde ulaşmayı sağlar, dosyalama ve onaylama gibi sıkıcı ve zaman alan manuel süreçleri otomatikleştirerek, bu süreçlerden oluşturulan belge ve bilgilerin elektronik ortamda üretilmesini veya işlenmesini sağlar. Hatta iş yerindeki masanızdan uzaktayken bile bu dokümanlara ve süreçlere mobil cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz. Olağanüstü durumlar için tüm kurumsal dokümanlarınızın merkezi bir yerde depolanmasını ve yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

PwC tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, çalışanların ortama zamanlarının %40’ını çok da önemi olmayan belgeleri yönetmekle harcadıklarını görüyoruz. IDC, çalışanların ortama zamanlarının % 20’sini basılı belgelerde bilgi aramak için harcadıklarını ve bu çalışanların % 50’sinin ihtiyaç duydukları belgeleri bulamadıklarını öngörüyor.

Bimser Doküman Yönetim Sistemi çözümümüz sayesinde, iç ve dış müşterilerden, denetçilerden ve tedarikçilerden gelen talepleri, hemen yanıtlayarak müşteri memnuniyetinde artış sağlayabilirsiniz. Belge dağıtım ve kopyalama işlerini hızlandırabilir ve kontrollü hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda belge kayıplarının önüne geçebilirsiniz. Doküman Yönetimi sistemi yazılımımız sayesinde, çalışanların zamanlarını bu işlere harcamak yerine, en iyi yaptıkları işe odaklanmalarını sağlayabilirsiniz.

Fatura yönetimi, sözleşme yönetimi, işe giriş çıkış gibi doküman tabanlı süreçlerde doküman yönetim sistemi yazılımımız ile hızlı ve daha etkili çözümler oluşturabilirsiniz. Ayrıca İş Akışı Yönetim Sistemi çözümümüz ile birlikte dokümanların sizi yönetmesini engelleyebilirsiniz. Zira bu dokümanlar sizin iş süreçlerinizin girdisi ya da çıktısı durumundadır.

Dokümanlarda meydana gelen değişikliklerden etkilenen süreç ya da çalışanlarınızı eş zamanlı olarak haberdar ederek süreçlerinizin yeni düzene göre çalışmasını ve çalışanlarınızın bu dokümanların son haline ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Doküman ve Arşiv Yönetimi Nasıl Yapılır?
Öncelikle doğru yazılımın seçilmesiyle sürece başlanması gerekiyor. Doküman ve arşiv yönetiminin nasıl yapılacağına dair ulusal ve uluslararası standartlar bulunuyor. Günümüzde doküman yönetim sistemleri kendi başına çalışan yazılımlar olmaktan çıkıp, LOB (line of business) uygulamaların (ERP, CRM, HR vb.) hepsine birer içerik hizmeti sağlayıcı olarak hizmet vermeye başladı. Bu bağlamda seçilen yazılımın TS 13298, ISO 15489, CMIS vb. ulusal ve uluslararası standartları destekler bir yazılım olması gerekiyor.

Milyonlarca belge ve bilginin saklandığı bu sistemlerde doğru sistematiğin kurulması sadece dokümanların saklanması değil, doğru zamanda erişiminin sağlanması ve gerektiğinde bu dokümanların tam zamanında imha edilmesi, arşivlenmesi veya yeniden değerlendirme süreçlerine dahil olması gerekir. Bütün bunları yapabilen kurumun ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen Bimser Çözüm Doküman Yönetim Sistemi yazılımıyla tüm bu süreci yönetebilirsiniz.

Günümüz koşullarında ülke regülasyonları ile tam uyumlu çalışabilen global standartların da desteklendiği bir yazılım bir kat daha önem kazanıyor. Özellikle ihracat yapan, uluslararası şirketlerle ticari ilişkileri olan kurumlar için bu standartlar olmazsa olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul gören elektronik imza servis sağlayıcıların (KamuSM, TürkTrust, e-güven, e-tuğra, e-imzatr) hepsiyle uyumlu çalışırken, bir yandan da global elektronik imza sağlayıcıların (DocuSign,Verisign vb.) sunduğu hizmetlerle de tam uyumlu çalışabilen bir sistem ile doküman yönetimi yapmalısınız. Ayrıca günümüzün önemli teknolojilerinden ve kurumlar için olmazsa olmaz hale gelen KEP ile de %100 uyumlu olması gerekir.

Bimser Çözüm doküman yönetim sistemi yazılımıyla, dokümanları saklarken bu dokümanların kurumun yapısına uygun bir ortamda (veri tabanı, dosya sunucusu, object storage vb. ) saklayabilirsiniz. Hatta var ise kurumun belirlemiş olduğu sıkıştırma ve şifreleme algoritmalarıyla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz.

Tüm bu anlatılanları toparladığımızda sağlıklı bir doküman ve arşiv yönetim sistemini kullanmak için kurumun tüm uygulamalarına (ERP, CRM, HR vb.) doküman hizmet sağlayıcı olarak hizmet edebilecek yetenekleri olan bir uygulamanın etrafında doğru danışmanlık ve kurgulama ile doküman ve arşiv yönetimi yapılabilir.

Doküman Yönetim Yazılımı ve Programı: eBA
Yerel çeviklik ve esneklik ile yerel standartları destekleyerek, global standartları ve gelişmeleri de yakından takip ederek, müşterilerimize son teknoloji ve standartlara uygun bir ürün sunmayı hedefliyoruz. Doküman yönetim sistemlerinin tamamen doküman odaklı yaklaşımında farklı olarak, eBA ile kurumsal iş süreçlerinin otomasyonuna da odaklanıyoruz. Dokümanlar bu iş süreçlerinin girdileri ya da çıktıları oldukları için eBA içerisinde barındırdığı güçlü iş akışı motoru ile kurumsal dokümanların saklanmasından öteye bu dokümanların uygun süreçlerde, doğru zamanda ve doğru yerde kullanılmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken bir dokümanın oluşturulmasından,versiyonlanmasına, kurum içerisindeki doğru kaynaklara ulaşmasına, zamanı geldiğinde imha edilmesine kadar dokümanın tüm yaşam döngüsünü yönetebiliyoruz. Elektronik imza desteği ile dokümanların belge niteliği kazanarak yasal geçerliliğe kavuşmasını sağlayıp, ürettiği EYP ve KEP mesajları ile bunların elektronik ortamda diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlıyoruz.

OCR, ICR gibi teknolojiler ile tam metin aramayı destekleyen yazılım çözümümüz, kişilerin dokümanlara erişirken meta bilgilerinin ya da etiket bilgilerinin yanında içerikten de arama yaparak ilgili dokümanları otomatik olarak bulmasına olanak sağlar. eBA, dokümanları birbiriyle ilişkilendirerek bir dokümana ulaşan kişinin o dokümanla ilişkili dokümanlara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu sayede zaman kaybını minimuma indirerek, çalışanların vakitlerini efektif kullanmalarını sağlar. Kullandığı ML (Machine Learning), AI(Artificial Intelligence) gibi teknolojiler sayesinde doküman etiketlerinin oluşumunu ve aranan dokümanların hızlı bir şekilde bulmanızı, doküman oluştururken dokümanın etiket bilgilerinin otomatik olarak oluşmasını sağlar.

Günümüzde kurumların en büyük sorunlarından biri de, silolarca fiziksel dokümanın elektronik hale getirilmesi ve bunlara ulaşılmasının yanı sıra regülasyonlar dolayısıyla saklamakla yükümlü oldukları bu dokümanların fiziksel lokasyonlarını da yönetmek. eBA’nın akıllı tarama özellikleriyle, bu dokümanları sayısallaştırarak elektronik ortama etiketlenerek aktarılması sağlanırken, fiziksel lokasyon bilgilerini de tutarak, kurumsal dokümanların hem sayısal hemde fiziksel haline hızlı bir şekilde ulaşımı sağlanır. Üstelik tüm bunların gerekli konfigürasyonlar yapıldığında insan eli değmeden sağlamış olduğu robotlar ile de yönetebilir. Bu akıllı robotlar sayesinde kurumsal uygulamalara bağlanarak, dokümanların doğruluk kontrolleri yapılabilir, hatalı olan ya da uygun olmayan dokümanlar bir havuzda toplanarak ilgili birimlere yönlendirilebilir.

TS 13298 sertifikasyonuna sahip Bimser Çözüm Elektronik Belge Yönetim sistemi modülü ile yerel standartlarda belge üretimi yapabilir ve belgelerin hayat döngülerini yönetebilirsiniz. Resmi yazışma usul ve esaslarına uygun içerik üretebilir, tüm elektronik imza servis sağlayıcılarla uyumlu çalışarak kurumun sahibi olduğu ilgili servis sağlayıcı ile belgeleri imzalayabilirsiniz.

Günümüzde en çok kullanılan ERP sistemlerinden olan SAP ile güçlü bir entegrasyon alt yapısı sunan çözümümüz, tüm süreçleri SAP sistemine aktarabilirken, SAP sistemi için content storage olarak da hizmet verebilir, üstelik sahip olduğu bu yetenek SAP tarafından sertifikalandırılmış ve SAP ile tam uyumlu çalıştığı ispatlanmıştır.

Office Server entegrasyonumuz ile sistem üzerinde Office dokümanlarını üretebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca sahip olduğu Office bileşenleri sayesinde, Microsoft Office arayüzü üzerinde çalışırken oluşturduğunuz dokümanları doğrudan doküman yönetim sistemine aktarabilirsiniz.

Quick Details

It is the use of a computer system and software to store, manage and monitor all kinds of documents, information and visual materials.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate 1998 yılında Kocaeli’de kurulan BİMSER ÇÖZÜM, bilgi teknolojileri alanında yazılım çözümleri üretmek üzere bir araya gelen kişilerle yolculuğuna başladı.

BİMSER ÇÖZÜM, uzun yıllardan beri farklı ölçekteki ve sektördeki firmalara yönelik yazılım paketlerinden, üzerinde çeşitli iş uygulamalarının tasarlanabileceği tam bir çözüm geliştirme platformuna kadar, birbiriyle ve başka ürünlerle entegre çalışabilen geniş bir ürün yelpazesini kullanıcılarına sunmaktadır. BİMSER ÇÖZÜM’ün yazılım ürünleri, bugün Türkiye’nin 1300’den fazla seçkin şirketinde, 1.000.000‘larca profesyonel tarafından kullanılıyor; sağladığı verimlilik ile bu şirketlere rekabet avantajı ve başarı getiriyor.

BİMSER ÇÖZÜM, yazılımlarını bugüne kadar 20’den fazla ülkeye ihraç etmiştir. Şirketin 2017 yılında hayata geçirdiği New York ve Rotterdam ofisleri de bu gelişimin devamı niteliğindedir.

Tamamı Türk Mühendisler tarafından geliştirilen eBA, QDMS, BOYSWEB, ENSEMBLE ve eBA:ITSM yazılım ürünleriyle Türkiye’deki şirketlerin dijitalleşmesinde ve rekabet güçlerinin artmasında önemli rol oynuyor. Özellikle doküman ve iş akış yönetimi, süreç ve performans yönetimi, kalite yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, risk yönetimi, bakım yönetimi ve varlık ve bilgi teknolojileri yönetimi alanlarında sunduğu çözümler ile sektöründe lider firmaların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Misyonumuz
Ürettiği ileri teknoloji ürünü yazılımlarla müşterilerine, esneklik, verimlilik ve zaman tasarrufu yolu ile rekabet avantajı sağlamaktır.

Vizyonumuz
Türkiye’deki iş süreci otomasyonu uygulamaları geliştiren öncü yazılım şirketlerinden birisi olmak ve beş yıllık bir perspektifte cirosunun %50 sini yurt dışı satışlardan elde etmektir.

Değerlerimiz
Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde
-Müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz algılayıp, tam ve uygun çözümler üretmeye çalışırız.
-Tüm projelerimizde müşteri memnuniyetini eksiksiz sağlamaya çalışırız.
-Verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirir, yapamayacağımız işler için söz vermeyiz.
-Çalışma yöntemlerimizi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda oluştururuz.
-Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili alınacak kararlarda müşteri çıkarlarını ve isteklerini ön planda tutarız.
-Müşterilerimize katma değer yaratacak teknolojiler ve ürünler üzerinde çalışıp, portföyümüzü geliştiririz.
-Hedeflere ulaşmak için zaman ve mekan farkı gözetmeden, verimli çalışmanın gereğine inanırız.
Paydaşlarımız ile ilişkilerimizde
-Şirketimiz içinde ve müşterilerimizle eksiksiz bir haberleşmenin önemine inanırız.
-Ürün, hizmet ve ilişkilerimizde sürekli olarak kaliteyi ön planda tutarız.
-Tüm paydaşlarımız (müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, yerel yönetimler) ile karşılıklı saygıya dayanan ve iş etiği kurallarına uygun davranış şekli benimseriz.
-Tüm Toplumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, toplum projelerinde gönüllü olarak çalışmanın gereğine inanırız.
BİMSER ekibi olarak
-Bulunduğumuz tüm ortamlarda şirketimizi en iyi şekilde temsil ederiz.
-Tüm şirket çalışanları olarak birbirimize işlerimizde yardımcı oluruz.
-Uzmanlıklarımızı birbirimize aktarma gayreti içinde oluruz.
-Şirketimizi geliştirmek için sürekli olarak yeni fikirler üretiriz.
-Etik kurallara saygılı bireylerden oluşan bir ekip olmanın önemine inanırız.

Company Info

Bimser Cozum Yazilim Ve Danismanlik Ltd.

Main Office
Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. KOU Teknopark No: 83/A-6
Basiskele / Kocaeli /
Turkey
Telephone: +90 262 341 43 14
Fax: +90 26234138 94

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website www.bimser.com.tr
Business Type Service Provider, Manufacturer
OSB