Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP163138
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description We determine what is necessary to protect the balances in aquatic and terrestrial ecosystems and we propose solutions.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Ekosistemlerde canlıların birbirleri ve cansız çevreleri ile ilişkileri ekoloji bilimi tarafından incelenir. Ekosistemin bütün unsurları, varlıklarını sürdürebilmek için, doğal çevreleri içerisinde hassas bir dengeye ihtiyaç duyar. Ekolojik araştırmalar, bir ekosistemin canlı ve cansız unsurlarını kapsar ve sürdürülebilir yaşam için gerekli şartların sürekliliğini denetler.

ÇEVSİS uzman akademik kadrosu, kullandığı gelişmiş örnekleme ve analiz yöntemleri ile sucul ve karasal ekosistemlerdeki dengelerin korunması için gerekenleri tespit eder ve çözüm önerileri getirir.

Ekolojik Durum AnalizleriBütün canlıların varlıklarını ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun şekilde sürdürebilmeleri, ekolojik dengenin sürekliliğine bağlıdır. Ekolojik durum analizleri bu dengenin sağlanmasını mümkün kılan canlı ve cansız öğelerin tanımlanması ile başlar. Ekosistemlerdeki işleyişi bozabilecek, başta çevre kirliliği olmak üzere yapay ve doğal etkiler hem kalitatif hem de kantitatif olarak değerlendirilir. ÇEVSİS uzman akademik kadrosu ile gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını tehlikeye atmadan, ekosistemin canlı unsurları için sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması için analizler kara, tatlı su ve deniz ekosistemlerinde araştırmaları planlar, hassas analizler yapar ve olası sorunların çözümüne yönelik kapsamlı raporlar hazırlar.Denizel Ortamda Kirlilik AraştırmalarıBiyoçeşitlilik TespitiBolluk ve Biyokütle AnalizleriEkolojik Etki DeğerlendirmesiBiyolojik KontrolBiyoremediasyon

Quick Details

We determine what is necessary to protect the balances in aquatic and terrestrial ecosystems and we propose solutions.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Mevcut akademik kadrosu ile ÇEVSİS; çevresel durum değerlendirmesi çalışmaları kapsamında her türlü üretim ve hizmet faaliyetinin sadece çevre mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini değil, mevcut çevre teknolojileri ve iyileştirme olanakları bakımından da değerlendirilmesini de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ileriye dönük çevre yönetim planlarının hazırlanması ve Ar-Ge çalışmalarıyla özgün çevresel çözümlerin geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması süreçlerini birlikte yürütmektedir.

Company Info

Cevsis Arge Danismanlik

Main Office
Vatan Cad. No: 83, E-7, 41275 TEKNOPARK
Basiskele / Kocaeli /
Turkey
Telephone: +90 262 303 21 38
                +90 505 388 47 29

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website www.cevsis.com
Business Type Service Provider
OSB