Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP49780
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description Electromagnetic design

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

 TurkMarin, Ingegneria Dei Sistemi (IDS) firması tarafından geliştirilmiş ve İtalyan Donanmasında hizmet veren birçok geminin Elektromanyetik Tasarımında kullanılmış olan “Ship EDF”simülasyon ortamını kullanarak Elektromanyetik Tasarım ile ilgili hizmetleri yerine getirme yeteneğini kazanmıştır. İtalyan Donanmasında hizmette olan gemilerin yanı sıra, NATO üyesi ülkelerin birçok muharip Deniz Platformlarının Elektromanyetik Tasarım ve analizleri de Ship EDF ile yapılmıştır.

GEMİLERDE ELEKTROMANYETİK (EM) PROBLEMLER:

Sınırlı çalışma ve yerleşim alanı oluşturan bir Harp Gemisinde, birlikte çalıştırılacak Elektronik Sistemlerin çokluğu ve bu sistemlerle birlikte personel, yanıcı ve patlayıcıların da olacağı bir gerçektir. Buradan hareketle problemin, tek tek Sistem/Cihaz bazında ele alınması yerine, geminin tümünü kapsayan bir Elektromanyetik Tasarıma gidilmesi suretiyle bütünleşik yapıda ele alınması ve çözüm oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.  

 Bir harp gemisi konfigürasyonunda bulunan Elektronik Sistemlerin birbirleri ile ve/veya personel, yanıcı ve patlayıcılarla elektromanyetik etkileşime girmesi probleminin yaşanması halinde görevin etkinliği doğrudan olumsuz yönde etkilenecektir. Problemlerin tasarım aşamasında yapılacak analizler neticesinde önceden görülerek, çözümlerinin bulunması ve bu çözümlerin dizayn çalışmalarına yansıtılması suretiyle erken aşamalarda çözülmesi yerine, geminin hizmete girişi sonrasında “yaşanılarak” görülmesi, maliyetli, tehlikeli ve bazı hallerde de geri dönüşü olmayan durumlar olarak karşımıza çıkabilmektedirler.

Tüm bu olumsuzluklardan kaçınabilmek için, harp gemisinin EM Tasarımı, Geliştirilmesi ve Risk Analizi süreçlerinin de, Gemi Tasarım süreçlerine dahil edilerek, Gemi İnşa safhalarına paralel olarak yürütülmelidir.


 

Geminin Ön Tasarımı (Kontrat Tasarımı) ile birlikte başlayan ve bunu takiben tüm tasarım safhalarında paralel olarak, TurkMarin tarafından simülasyon ortamında yapılacak Elektromanyetik Analizler, problem sahalarının önceden tespit edilmesini sağlayacak, çözümlerin oluşturulmasına imkan verecek ve önerilerin yine model üzerinde denenerek en etkin çözümün uygulanmasına olanak sağlayacaktır.

Quick Details

Electromagnetic design

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate TURMAR Mühendislik, Yönetim, Taahhüt ve Gemi Sanayi Anonim Şirketi, 9 Mayıs 2006 tarihinde bir Limited Şirket olarak kurulmuş, tescilli marka adı “TurkMarin” ile, uzmanlık alanı olan “Elektronik Sistemler ve Gemi İnşa” sektöründe, Sivil ve Askeri gemi inşa projeleri ile bunlarla ilgili Tekne, Makine, Elektrik, Elektronik, Silah, Bilgisayar ve Simülasyon sistemlerine yönelik Araştırma-Geliştirme ve Tedarik Projelerinde, yurtiçi ve yurtdışı iş ortakları ile müşterilerine İdari, Yönetim, Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri sunulması faaliyet alanı olarak belirlenmiştir.

TurkMarin, 22 Nisan 2011 tarihinde Anonim Şirket statüsüne geçmiştir.

Faaliyet alanı kapsamında TurkMarin tarafından sunulan hizmet yelpazesinde aşağıda sıralanan konular yer almaktadır.

İlgili teknolojilerin takip edilmesi suretiyle yenilikçi uygulamalar ortaya koyabilecek Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, projelerin teknik ve operasyonel isterlerinin analiz edilmesi, bu analiz sonuçlarına bağlı olarak temel isterleri karşılayacak konsept tasarımın özgün olarak geliştirilmesi veya uygun bir konsept tasarımın bulunarak, detay isterler ile uyumlu hale getirilmesi bağlamında gereken mühendislik çalışmalarının yapılması,
Katıldığı projelerde Kritik Tasarım ve Detay Tasarım geliştirilmesi süreçlerinde Sistem Mühendisliği, Sistem-Sistem ve Gemi-Sistem entegrasyonu, Entegre Lojistik Destek (ELD), Elektromanyetik Müdahale (Electromagnetic Interference-EMI) ve Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility-EMC) ile ilgili standartlar bağlamında teknik yönetim servislerinin verilmesi,
Projelerin realizasyon sürecinde ise, projeye tahsis edilen kaynaklar ile zamanında ve performansında sonuçlandırılması için Yönetim, Mühendislik ve Danışmanlık servislerinin sağlanması,
Kalite Yönetim Sistemleri , Tesis Güvenlik Belgesi ve Ürertim İzin Belgesi vbg. idari konularda belgelendirmeye esas olacak şekilde ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda Hazırlık, Dokümantasyon, Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetlerinin verilmesidir.

Company Info

Turmar Muhendislik Yonetim Taahhut ve Gemi Sanayi Tic. A.S

Main Office
Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Vatan Cad. No:83
Basiskele / Kocaeli / 41275
Turkey
Telephone: +90 262 341 44 50
Fax: +90 2623414452

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.turkmarin.net
Business Type Service Provider, Manufacturer
OSB