Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP232442
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description With the Marlov 360 Performance Management System, performance evaluations can be made on the basis of Competencies and Business Objectives.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Performans Yönetimi; şirket-yönetici-çalışan arasında doğru bir iletişim kurmak, koşullar ve imkanlar ölçüsünde doğru hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için ne yapılabileceğinin haritasını çıkarmaktır. Başırılı bir Performans Yönetimi için periyodik olarak Performans Değerlendirme faaliyeti yapılmalıdır. Performans Değerlendirme; bir çalışanın potansiyelinin, yeteneklerinin, işteki davranışlarının ve işle ilgili tüm niteliklerinin diğer çalışanlarla karşılaştırılarak ölçümlenmesidir.

Ölçülmeyen şeyin geliştirilmesi de mümkün değildir.

Performans Değerlendirme faaliyeti; yönetimsel kararların alınmasında somut ve adil bir girdi oluştururken, çalışanın gelişimini hedefleyen faaliyetlerin yerine getirilmesinde de önemli veriler sağlayacaktır.

Marlov 360 Performans Yönetim Sistemi ile Yetkinlikler ve İş Hedefleri bazında performans değerlendirmeleri yapılabilir. Değerlendirme tüm çalışanların birbirini değerlendirebileceği 360 derece performans değerlendirme şeklinde yapılabileceği gibi, sadece yöneticilerin çalışanları değerlendirmesi şeklinde de yapılabilir.

Sistem yöneticisi tarafından tüm tanımlamalar yapıldıktan sonra, kullanıcılar kendilerine özgü Kullanıcı adı ve Şifre ile sisteme girerek, değerlendirmelerini yaparlar. Değerlendirilen, değerlendiren, yetkinlik ve performans değerlendirme puan bilgilerinin yer aldığı Değerlendirme Sonuç Raporu sistem tarafından hazırlanır.

Marlov 360 İK Performans Sistemi, eğitim için zaman harcamadan kullanılabilecek sadeliktedir. Değerlendirmeler, dönemsel olarak uygulanabilir. Geriye dönük arşivleme sayesinde, önceki dönem sonuçları incelenebilir ve raporlanabilir. Raporlar, ekranda görülebileceği gibi baskı alınıp dosyalanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı bazlı yetkilendirme ile güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Departmanlar ve kişiler şirketin Active Directory yapısından transfer edilebilir. Kurum yetkililerinin kullanıcılara iletmek istedikleri ve kullanıcıların sisteme girdiklerinde görebilecekleri, duyuru niteliğinde mesajlar oluşturulabilir.

Sistem, verdiğimiz destek sayesinde kurum içinde bir teknik eğitime ihtiyaç olmadan kullanıma hazır hale getirilecektir.

Tüm kullanıcılara, kendilerine özgü kullanıcı adı, şifre ve PYS erişim link’i mail yoluyla gönderilecektir.

Tercih edilirse tüm çalışan karneleri elektronik ortamda veya baskı alınarak kurum yetkilisine iletilecek, karneler uzman danışmanlarımız tarafından yorumlanarak çalışanlara önerilerde bulunulabilecektir.

Quick Details

With the Marlov 360 Performance Management System, performance evaluations can be made on the basis of Competencies and Business Objectives.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Teknopark Nedir?

Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda Teknoparklar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü Teknoloji Üretim Merkezleri olmak zorundadırlar.
Kalite Politikalarımız
Bünyemizdeki şirketlerin
Hissedarlarımızın
Çalışanlarımızın
İlgili olan yasal mevzuatların
istek ve beklentilerini dikkate alarak,
Ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere şirketlerimize hizmet sunacak,
Kamu yararını ön planda tutacak,
Altyapı desteğini eksiksiz ve geliştirerek sunacak,
Kendine yeten ve itibarı yüksek bir kuruluş olacak,
tüm bunlar ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için şirket yönetimi olarak gerekli kaynakları temin edeceğiz.


KOÜ-Teknopark A.Ş.

KOÜ-Teknopark A.Ş. 4691 Sayılı yasa ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile 10.04.2003 Tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 22.03.2003 tarih ve 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak kurulmuştur.
Beş kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulan KOÜ Teknopark A.Ş. ana sözleşmesi, 20 Şubat 2004 tarih ve 5991 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak şirketin kuruluşu tescil ve ilan edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır. Teknopark A.Ş. KOÜ Teknopark'ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikaların ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur.

Company Info

Kocaeli University Technology Park Co. Inc.

Main Office
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No:83 41275 BAŞİSKELE, KOCAELİ
Basiskele / Kocaeli / 41275
Turkey
Telephone: 0 262 341 22 66
Fax: 0 262 341 39 12

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 2004
Website http://www.kouteknopark.com/
Business Type Service Provider
OSB
Place of Production BAŞİSKELE
Production Area Size 3000 - 5000 m²
Annual Buying Capacity 0 - 1 Million
R&D Personnel 101 - ... employees
Visit Rate
Call you?