Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP220764
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description Employee Feedback and Appreciation System is an application that allows your employees to give instant opinions about each other.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Çalışan Geri Bildirim ve Teşekkür Sistemi (Marlov Star)
Nedir, Ne için Kullanılır?

Çalışan Geri Bildirim ve Teşekkür Sistemi (Marlov Star) kurum çalışanlarınızın birbirleri hakkında anlık görüş bildirmelerine imkan sağlayan bir uygulamadır. Uygulamanın amacı geri bildirim verme ve takdir etme kültürünü tüm çalışanlara benimsetmek, çalışan performansını iyileştirmeye çalışmak, kurumunuzda gösterilmesini hedeflediğiniz davranışlara yönelik çalışanları motive etmek ve çalışanlar arasında düzenli bir iletişim sağlamaktır. Ekiplerin gelişmesi ve verimlilikleri için etkili bir geri bildirim süreci çok önemlidir. Uygun zamanda, uygun yerde, kişiliği değil davranışı temel alan, genellemelerden uzak, yapıcı ve geliştirici bir üslupla verilen geri bildirimler hem çalışanın gelişimi için hem de ekiplerin verimlilikleri için olmazsa olmazlardandır.

Platformu kullandığınızda çalışanlarınız yöneticilerinden, aynı seviyedeki arkadaşlarından ya da kendilerine bağlı çalışanlardan anlık geri bildirim alabilirler. Geri bildirim verirken kurumunuza özel belirleyeceğiniz kategorilerden (Takım Oyuncusu, Yenilikçi, Başkalarını Geliştiren, Uzman, Empatik gibi) birini seçebilir, ayrıca aylık belirlenen kotayı aşmamak şartıyla yıldız verebilirsiniz. Bildirilen görüşlere ait raporlar yetkili kullanıcı tarafından uygulama üzerinden alınabilir.

Uygulamayı sadece Teşekkür Sistemi olarak kullanan ve çalışanların motivasyonunu arttırmak isteyen işletmeler de vardır. Bir oyun yaklaşımıyla çalışanlar birbirlerine farklı kategorideki teşekkür kartlarından birini gönderebilir, ellerindeki yıldızlardan verebilirler. Belirli dönemlerde en çok yıldız toplayan çalışanlar, Ayın Çalışanı ya da Ayın Yıldızı gibi onure edici sıfatlarla takdir edilebilirler. Çalışan motivasyonu için takdir edilmek çok önemlidir. Ayrıca isteğe bağlı olarak, uygulama içinde çalışanlar resim veya video paylaşımı yapabilirler. Böylece sistem, kurum içi sosyal medya platformu olarak da kullanılabilir.

Bulut tabanlı bir sistem olan Marlov Star Kurumsal Geri Bildirim uygulamasına abone olarak sistemi çalışanlarınıza kolaylıkla açabilir, sistemden memnuniyetinize göre aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz. Yeni nesil performans sistemi olarak değerlendirebileceğiniz bu uygulama, klasik performans sistemleri ile entegre edilebilir.

Quick Details

Employee Feedback and Appreciation System is an application that allows your employees to give instant opinions about each other.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Teknopark Nedir?

Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda Teknoparklar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü Teknoloji Üretim Merkezleri olmak zorundadırlar.
Kalite Politikalarımız
Bünyemizdeki şirketlerin
Hissedarlarımızın
Çalışanlarımızın
İlgili olan yasal mevzuatların
istek ve beklentilerini dikkate alarak,
Ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere şirketlerimize hizmet sunacak,
Kamu yararını ön planda tutacak,
Altyapı desteğini eksiksiz ve geliştirerek sunacak,
Kendine yeten ve itibarı yüksek bir kuruluş olacak,
tüm bunlar ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için şirket yönetimi olarak gerekli kaynakları temin edeceğiz.


KOÜ-Teknopark A.Ş.

KOÜ-Teknopark A.Ş. 4691 Sayılı yasa ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile 10.04.2003 Tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 22.03.2003 tarih ve 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak kurulmuştur.
Beş kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulan KOÜ Teknopark A.Ş. ana sözleşmesi, 20 Şubat 2004 tarih ve 5991 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak şirketin kuruluşu tescil ve ilan edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır. Teknopark A.Ş. KOÜ Teknopark'ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikaların ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur.

Company Info

Kocaeli University Technology Park Co. Inc.

Main Office
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No:83 41275 BAŞİSKELE, KOCAELİ
Basiskele / Kocaeli / 41275
Turkey
Telephone: 0 262 341 22 66
Fax: 0 262 341 39 12

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 2004
Website http://www.kouteknopark.com/
Business Type Service Provider
OSB
Place of Production BAŞİSKELE
Production Area Size 3000 - 5000 m²
Annual Buying Capacity 0 - 1 Million
R&D Personnel 101 - ... employees
Visit Rate
Call you?