Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP232418
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description All transactions in workplace security units can be tracked, queried and reported with this software package.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

WEB TABANLI     MERKEZİ YÖNETİM     KOLAY VE HIZLI KURULUM
İSGPro, iş güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001, OHSAS18001 yönetim sistemleri çerçevesinde hazırlanmış web tabanlı bir iş güvenliği yazılım projesidir. İşyeri güvenlik birimlerindeki tüm işlemler bu yazılım paketi sayesinde takip edilebilir, sorgulanabilir ve raporlanabilir.

İSGPro, web tabanlı bir İSG programı olduğu için Intranet ve Internet ortamlarında çalışır. Intranet & Internet’e erişilebilen cihazlardan veri işleme, raporlama, sorgulama ve istatistik oluşturma işlemlerinin yapılabilmesini sağlar. Yönetimi ve bakımı kolaydır. Son derece önemli ve gizli olan bilgiler, müşterilerin kurumsal sunucularında barındırılır. Böylece kullanıcı bilgisayarlarının yedeklenmesi, güncellenmesi ve ek güvenliğinin sağlanması gerekmez.

Akademedya tarafından 2006 yılından bu yana her ölçekteki müşteri firmalarında, sektörel uzmanlığa sahip iş güvenliği uzmanları ve yöneticilerinin danışmanlığında geliştirilmiş, müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir.

İSGPro, Türkiye'nin dev kuruluşlarının referansına sahiptir.

Mobil uygulamaların da desteği ile kurumsal İSG faaliyetlerine çağdaş bir yönetim anlayışı katar.

Dinamik kullanıcı-rol modeli sayesinde yazılıma sınırsız sayıda kullanıcı ekleme imkânı sunar. Uygulamanın ana kullanıcıları dışında, anonim ara yüzler ve son kullanıcı sağlık ve güvenlik portali modülü ile kısıtlı profillerin dışında tüm çalışanların hizmet alabileceği bir yapı sunar.

HEDEF KİTLE
İSGPro, yasal mevzuata ve kurumsal prosedürlere uyum sağlamakla sorumlu tüm birimler tarafından kullanılabilecek modüller içerir. İlişkili modüller ve ortak dashboardlar sayesinde, çok basamaklı işlerin paylaşılmasını, kolaylaştırılmasını sağlar.

Amaç - Kapsam & Kullanıcı Profili
Her ölçekteki işletmelerin işyeri güvenlik biriminin faaliyetlerini planlayabilmesini, yasal mevzuata uygunluğun takip edilmesini, takvimli işlerin ve periyotların takibini sağlamak için tasarlanan iSGPro, yaklaşık 20 modül içermektedir. Modül ve işyeri bazlı yetkilendirme yapılabildiği için, kurumsal görev paylaşımına önemli katkı sağlar. Anonim (tanımlanmış kullanıcı olmadan) erişime olanak veren modülleri sayesinde, işletmelerdeki en alt kademe çalışanların da İSG Yönetim Sistemine dahil edilmesine olanak verir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Web tabanlı 

 •  Kullanıcı bilgisayarlarında hiç bir kurulum ve konfigürasyon gerektirmez (İnternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox desteği) 
 •  Dinamik ve güçlü altyapısı ile sektör bağımsız 
 •  Çoklu şirket ve lokasyon desteği ile merkezi yönetim 
 •  Kullanıcı dostu ara yüzler sayesinde hızlı ve kolay kullanım 
 •  Güçlü merkezi yetkilendirme modülü sayesinde çok güvenli 
 •  Active Directory ile entegre login sistemi 
 •  Esnek ve gelişmiş sorgulama ara yüzleri 
 •  Grafiksel raporlar, ofis uygulamalarına veri transferi 
 •  Bildirimi zorunlu formları otomatik olarak oluşturur 
 •  Muayene ekranlarında tüm verileri tek ekrandan ve arama motorları sayesinde hızlı şekilde girilebilme imkanı 
 •  Kullanıma hazır ön tanımlı veritabanı 
 •  Veri madenciliği desteği ile geliştirilecek karar destek modülü, iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını azaltıcı yönde pro-aktif yönlendirmeler yapabilme 
 •  Personel Kartı sayesinde, kişilerin tüm verilerini tek ekranda detaylı sunabilme 
 •  Detaylı doküman / eklenti yönetimi modülü ile her dosya formatında eklenti saklayabilme
 • Elektronik ortamdan yürütülmeye başlanan süreçler ile önemli ölçüde kağıt ve zaman tasarrufu 
 •  T.C. mevzuatı, kurum standartları ve iç tüzükleri ile “Yasal ve Diğer Şartlar”ın takibi 
 •  Personel bilgilerini, firmanızın kullandığı herhangi bir insan kaynakları veritabanından ve uygulamasından (SAP,Humanist,Poldy,Opera,Logo, vb. programlar) otomatik olarak güncelleme imkanı 
 •  Gelişmiş Risk Değerlendirme Modülü 
 •  Eğitim ve denetim planlarının etkin takibi 
 •  Portal niteliğinde tasarım, etkileşimli ana sayfa ve modül kısayolları ile asistan bir uygulama 
 •  Ana sayfa hatırlatmaları (dashboard) ve e-posta bildirimleri ile sürekli canlı sistem 
 •  Developer Express geliştirme platformu ile kullanıcı dostu görünüm, şık ara yüzler, sürükle & bırak esnekliği de sunan iş zekası çözümleri, sorgu, rapor ve grafik çıktıları 
 •  Güncel Microsoft teknolojileri ile geliştirme ve MS Sql Server veritabanı desteği

MODÜLLER

 • Dinamik Altyapı Kütüphanesi
 •  Risk Değerlendirmesi ve Uygunsuzluk Takibi
 •       İş, iş adımı, kimyasal, mekan ve ekipman bazında Risk Analizleri
 •       Ön tanımlı kontrol listeleri üzerinden uygunluk değerlendirmesi
 •  İş Kazası Modülü
 •       İş Kazası Detay Bilgileri
 •       Kök Neden Analizi
 •       İstatistikler
 •       Bölüm, Kaza Sınıfı, Personel Türü bazında Aylık, Yıllık istatistik ve Grafikleri 
 •       Kaza Olabilirlik, Ağırlık ve Sıklık Oranı istatistik ve Grafikleri
 •  Bildirimler
 •       Olay Bildirimi
 •       Ramak Kala (Kıl Payı, Yakın Kaza) Bildirimi
 •       Yangın ve Yangın Başlangıcı Bildirimi
 •       Güvensiz Davranış Bildirimi
 •       Mobil Arayüz Desteği
 •  Saha Denetimleri
 •       Sahada Tespit Edilen Tehlike/Uygunsuzlukların Takibi
 •       Mobil Arayüz Desteği
 •  Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
 •       Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Yönetilmesi, Uyarılar, Bildirimler
 •       Tatbikat Yönetimi
 •  Eğitim Modülü
 •       Yıllık Eğitim Planı
 •       Tehlike Sınıfı Bazında Personel Eğitimlerinin Takibi
 •       Sorgulama ve Raporlar
 •  İzne Bağlı İşler ve Çalışma Bildirimleri
 •       Çalışma Bildirimi (Kurum İçi / Taşeron Firma)
 •       İş İzinleri Takibi
 •       Mobil Arayüz Desteği
 •  KKD Takibi
 •       KKD Stok Takibi
 •       Personel KKD Teslim / Değişim Takibi
 • Taşeron Yönetimi
 •       Alt işveren çalışanlarına ait yasal olarak takip edilmesi gereken konuların (sağlık raporu, eğitimleri, kkd'leri vb.) takibi ve hatırlatılması
 •  Kimyasal Modülü
 •       Kimyasal Tanım, Piktogram ve Sorguları
 •       Özet MSDS Formları (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)
 •  Ergonomi Analizleri
 •       Ağırlık Kaldırma Analizi
 •       Hızlı Maruziyet Değerlendirme
 •       TIE Ergonomi Analizi
 •       Sue Rodgers Ergonomi Analizi
 •  Çevre Modülleri
 •       İzleme ve Ölçme Takibi
 •       Çevre Etki Değerlendirme
 •       Atık Takip İşlemleri
 •       Tedarikçi Firma Sözleşme / Lisans Takibi
 •       Su Arıtma Ölçüm Değerleri
 •       Sera Gazı Emisyon Ölçümleri Takibi
 •       Çevreyi Etkileyen Olay / Çevre Kazası Takibi
 •  Entegre DÖF Modülü
 •       Sistem İçerisindeki Tüm Modüllerle Bağlantılı DÖF Sistemi
 •       Olay, Durum ya da Davranış Nedenleri Bazında DÖF İstatistikleri
 •       Dinamik Eskalasyon ve Hatırlatma Altyapısı
 •  Yıllık Çalışma Planı
 •  Ekipman Kontrolleri
 •  Yasal Uygunluk Değerlendirmesi ve Mevzuat Takibi
 •  Kurum İçi / Dış Kurum Denetimleri Takibi
 •  ISG Kurul Toplantıları
 •  Ortam Ölçümleri
 •  Doküman Yönetimi
 •  Kök Neden Analizi
 •  E posta hatırlatmaları
 •  Yönetici Hatırlatmaları
 •  İstatistik ve Raporlama

Quick Details

All transactions in workplace security units can be tracked, queried and reported with this software package.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Teknopark Nedir?

Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda Teknoparklar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü Teknoloji Üretim Merkezleri olmak zorundadırlar.
Kalite Politikalarımız
Bünyemizdeki şirketlerin
Hissedarlarımızın
Çalışanlarımızın
İlgili olan yasal mevzuatların
istek ve beklentilerini dikkate alarak,
Ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere şirketlerimize hizmet sunacak,
Kamu yararını ön planda tutacak,
Altyapı desteğini eksiksiz ve geliştirerek sunacak,
Kendine yeten ve itibarı yüksek bir kuruluş olacak,
tüm bunlar ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için şirket yönetimi olarak gerekli kaynakları temin edeceğiz.


KOÜ-Teknopark A.Ş.

KOÜ-Teknopark A.Ş. 4691 Sayılı yasa ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile 10.04.2003 Tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 22.03.2003 tarih ve 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak kurulmuştur.
Beş kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulan KOÜ Teknopark A.Ş. ana sözleşmesi, 20 Şubat 2004 tarih ve 5991 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak şirketin kuruluşu tescil ve ilan edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır. Teknopark A.Ş. KOÜ Teknopark'ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikaların ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur.

Company Info

Kocaeli University Technology Park Co. Inc.

Main Office
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No:83 41275 BAŞİSKELE, KOCAELİ
Basiskele / Kocaeli / 41275
Turkey
Telephone: 0 262 341 22 66
Fax: 0 262 341 39 12

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 2004
Website http://www.kouteknopark.com/
Business Type Service Provider
OSB
Place of Production BAŞİSKELE
Production Area Size 3000 - 5000 m²
Annual Buying Capacity 0 - 1 Million
R&D Personnel 101 - ... employees

Dokümanlar

Visit Rate
Call you?