Get the best price quote: Get Quote
1.000 TL - 600.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP220684
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description The seat part also has a specific design in order to perform the exercises more effectively and to ensure the sitting posture of the patient.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Temel amaç olarak skolyoz tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, doktorlar ve fizyoterapistlerin (klinisyenlerin), hastalara skolyoz egzersizlerini daha etkin ve kolaylıkla uygulayabilmeleri için özel bir rehabilitasyon yöntemi ortaya koyan Ar-Ge ve inovasyon ürünü bir medikal cihazdır.

SPINAMOT, iki ayrı sistemden oluşmaktadır; birincisi skolyoz egzersizlerinin belli bir düzen içerisinde yapılmasını sağlayan mekanik sistem, ikincisi hastayı egzersizleri doğru şekilde yapması için yönlendiren ve geri dönüş sağlayan yazılım sistemidir. Bu sistemlerin detaylarından bahsedildikten sonra nasıl kullanılacağından da bahsedilecektir.

Mekanik sistemde; hastaların 3 nokta prensibi ile açısal olarak istenilen bölgelerden sabitlenerek, eğriliğin tersi yönde, istenilen miktarda moment uygulamaya imkan sağlayan sıkıştırma kısmı bulunmaktadır. Bu şekilde omurga; düzelme yönünde bir momente maruz kalırken, hastanın istenmeyen bölgedeki hareketini sınırlayarak doğru bölgenin ve kasların çalışmasına imkan sağlanır. Sıkıştırma kısmında hasta ergonomisine büyük önem verilmiştir.

Koltuk kısmı da yine egzersizlerin daha etkin yapılabilmesi ve hastanın oturuş postürünü sağlayabilmesi için spesifik bir tasarıma sahiptir. Oturma postürünün sağlanmasının yanı sıra, bütün eksenlerde hareket özgürlüğü tanıyarak, skolyoz egzersizlerinde kullanılan lateral kalça deviasyonu ve kalça rotasyonuna izin verir.

Tutma kolu kısmı egzersizlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi için en önemli bölümdür. Lateral deviasyon hareketinin belli bir düzende yapılmasına imkan sağlar, sağa veya sola yatma sırasında açıklığın olduğu zayıf taraftaki kas gruplarına karşı direnç oluşturarak gelişimlerine katkı sağlar. Buna ek olarak  iki kol birbirinden farklı işlevlere sahiptir. Bir tanesi boştadır ve kolun mümkün olduğunca yukarı kaldırılmasına izin verir, diğeri ise ayarlanabilir dirence sahiptir ve kol çekme hareketini yaptıran kısımdır, ayrıca 360 derece dönebilir kol tasarımı; açıklığın yönüne göre çevrilerek yön değiştirilmesine imkan sağlar.

Ayak kısmının tasarımında, lineer ürünler kullanılarak bacaklara pürüssüz bir hareket sağlama amaçlanmıştır, bu şekilde hem düzen içerisinde hem de verimli bir egzersiz yapılmasını sağlar.

SPINAMOT’ un ayar mekanizmaları, egzersiz öncesi hastanın vücut ölçülerine uygun olarak ayarlanmasını sağlar. Koltuk kısmı ihtiyaca göre rahatlıkla öne veya arkaya alınıp sabitlenebilir, benzer şekilde tutma kolu kısmı da öne veya arkaya rahatlıkla alınıp sabitlenebilir. Ayrıca kolon motorlu tasarım sayesinde, hastanın boy ve kol uzunluğu göz önünde bulundurularak, üst mekanik sistem indirilip kaldırılarak yükseklik ayarı yapılabilir.

Quick Details

The seat part also has a specific design in order to perform the exercises more effectively and to ensure the sitting posture of the patient.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Teknopark Nedir?

Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda Teknoparklar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü Teknoloji Üretim Merkezleri olmak zorundadırlar.
Kalite Politikalarımız
Bünyemizdeki şirketlerin
Hissedarlarımızın
Çalışanlarımızın
İlgili olan yasal mevzuatların
istek ve beklentilerini dikkate alarak,
Ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere şirketlerimize hizmet sunacak,
Kamu yararını ön planda tutacak,
Altyapı desteğini eksiksiz ve geliştirerek sunacak,
Kendine yeten ve itibarı yüksek bir kuruluş olacak,
tüm bunlar ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için şirket yönetimi olarak gerekli kaynakları temin edeceğiz.


KOÜ-Teknopark A.Ş.

KOÜ-Teknopark A.Ş. 4691 Sayılı yasa ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile 10.04.2003 Tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 22.03.2003 tarih ve 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak kurulmuştur.
Beş kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulan KOÜ Teknopark A.Ş. ana sözleşmesi, 20 Şubat 2004 tarih ve 5991 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak şirketin kuruluşu tescil ve ilan edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır. Teknopark A.Ş. KOÜ Teknopark'ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikaların ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur.

Company Info

Kocaeli University Technology Park Co. Inc.

Main Office
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No:83 41275 BAŞİSKELE, KOCAELİ
Basiskele / Kocaeli / 41275
Turkey
Telephone: 0 262 341 22 66
Fax: 0 262 341 39 12

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 2004
Website http://www.kouteknopark.com/
Business Type Service Provider
OSB
Place of Production BAŞİSKELE
Production Area Size 3000 - 5000 m²
Annual Buying Capacity 0 - 1 Million
R&D Personnel 101 - ... employees
Visit Rate
Call you?