Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Bilişim Vadisi ve Teknoparklara İlişkin Genel Değerlendirmeler

7 yıl önce Bilim  kategorisinde yazıldı.

KOÜ Teknopark, Bilişim Vadisi ve Teknoparklara İlişkin Genel Değerlendirmeler


 

Teknoloji üretmenin temel öğeleri doğrultusunda teknoparkların ortak amacı;

Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve ArGe kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.

 

Yukarıdaki açıklamayı çıkış noktası olarak alırsak….

KOÜ Teknopark’ın ve Bilişim Vadisinin teknoparkların kuruluş amacına uygun olarak Kocaeli ekonomisinin bilgi ve teknoloji tabanlı dönüşümüne katkı sağlamasının hızlandırılması için aşağıdaki noktaların önemini vurgulamak isterim,

 

· ARGE çalışanları, özellikle yazılımcılar çalışma konularına odaklanan, analitik düşünme yeteneğine sahip, çalışma saatleri içinde yoğun konsantrasyon gereksinimi içinde olan bu sebeple de daha dar sosyalleşme olanaklarına sahip araştırmacılardır. Özellikle yazılımcıların zihinsel ağır işçiler olarak düşünülerek desteklenmeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi yüksek teknolojiye dayalı üretimin yapıldığı bir Türkiye hedefi için gereklidir. Gün boyu ekran başından kalkmayan yazılımcıların çalıştıkları kapalı ortamlarda hem bedensel hem de zihinsel sorunlarla karşılaşacakları, odaklanma ve problem çözme yeteneklerini kaybedecekleri aşikardır. Yazılımcılar ve diğer ARGE çalışanları için çalışma hayatının bir parçası olan yemek, ulaşım, spor, sosyal ve kültüre aktivite gibi sorunların çözülmesi önemlidir. ARGE çalışanları kendilerine “iyi yaşam” koşulları sağlayan, imaj sağlayan, sosyal ve kültürel açıdan zengin bölgelerde konumlanmış firmalarda çalışmaya eğilimlidirler.Bu nedenle Bilişim Vadisi de KOÜ Teknopark da planlanırken mühendislerin olduğu kadar sosyal bilimcilerin de görüşleri alınmalı, ARGE çalışanlarının ve yazılımcıların iş hayatından beklentileri üzerinde düşünülmelidir.

 

 

 

 

 

· KOÜ Teknoparktaki 85 firmanın çalışan ARGE personeli daha sosyal bir ortam ve spor olanakları istemektedirler. KOÜ Teknopark açık alanında yapılacak yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarıyla bölge bir parka dönüştürülmelidir. Çimlerin üzerine spor aletleri konulmalı, bir basketbol sahası, paten ve hobi arabaları için bir saha ve yürüyüş yolları yapılmalıdır. Bölgeye konulacak bank ve mini çardaklar çalışanlara sosyalleşme olanağı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki ARGE çalışanlarının asosyalleşmesi ve demotive olmaları çok kolaydır. Cazip sosyal ve kültürel olanaklar yetişmiş personeli İstanbul’a çekmekte, Kocaeli’deki ARGE girişimcisi firmalar çaresiz kalmaktadır.

· Teknoparkların temel hizmetlerinden birisi firmaların ve çalışanların Üniversitenin akademik olanaklarını sunmaktır. Bu hedefe yönelik olarak KOÜ Teknopark bünyesinde bir “konferans salonu” oluşturulmalı, bu yapılamıyorsa KSO ve KOTO olanaklarının kullanımıyla teknopark bünyesindeki firmaların ARGE çalışanlarıyla üniversite hocaları, bazan profesör bazan da doçent ve asistan düzeyinde buluşturulmalıdır. Böyle bir konferans salonunda haftada birkaç kez bir, iki hatta üçer saatlık seminerler verilmelidir. Yeterli katılımın olmadığı durumlarda bölge dışı firmalardan ve üniversite öğrencilerinden ve yeni girişimci adaylarından katılım sağlanabilir. Bu seminerler; Üniversite öğretim görevlileri, KSO ve KOTO uzmanları, ABİGEM Uzmanları, Kocaeli’deki özel danışmanlık kurumları, MARKA uzmanları ve Başarılı iş adamları tarafından verilebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta akademik seminerlerin iş geliştirmeye, teknolojik gelişime, yeni pazarlara ulaşmaya ve diğer konulara yönelik olarak rutin olarak verilmesidir. Haftalık programlar ve bunlara uyum önemlidir. Düzenleme, oluşturulacak bir kurulca yapılmalı ve iyi planlanmalıdır. Bu seminerlerin yalnız bilimsel alanlara ait değil de, zaman zaman güncel, sosyal ve “dinlendirici”, “kişisel gelişimle” ilgili alanları da kapsaması gerektiği unutulmamalıdır.

· Teknopark çalışanları için ortak kullanacakları laboratuar  ve atölyeler önemlidir. Bu konularda bölgedeki diğer firmalardan da katkı ve sponsorluklar alınabilir.

· Teknopark bölgesindeki firmalara pazarlama çalışmaları için ve temsil edilmeleri açısından ortak bir sekreter sağlanmalı, fotokopi faks gibi ortak kullanılabilecek araçlar da Teknopark tarafından alınmalı ve bu sekreter yoluyla kullanıma sunulmalıdır. Firmaların belli giderleri bölüşmeleri ciddi bir destektir.

· Teknopark yoluyla firmaların kolayca erişebileceği mali, hukuki, ticari danışmanlarla çözüm ortaklıkları imzalanmalı, teknopark firmalarının bu tür bilgilere ucuz maliyetle ulaşmaları sağlanmalıdır. ABİGEM’in bu konuda ciddi katkısı olabilir.

· Teknopark firmalarının proje ve ürünlerinin yer aldığı yıllık katologlar çıkarılmalı ve sanayi kuruluşlarına ulaştırılmalıdır.

 

 

 

 

· Teknopark yeni girişimciler için aynı zamanda bir kuluçka merkezi olarak düşünülmeli, yeni girişimci firmaların ilk üç ARGE elamanının toplam maliyetlerinin %50’si en az iki yıl boyunca devlet tarafından desteklenmelidir. Bu destek projelerin özgünlüklerinin onaylanması ve başarılarındaki sürekliliğin saptanması durumunda verilir. Yeni girişimciler geleceğin büyük teknolojik sanayi firmalarını kurmaya adaydırlar.

· Teknopark firmalarının belli bir limite kadar olan tüm fuar ve tanıtım harcamaları yine %50 oranında desteklenebilir. Bir teknoparktaki firmaların projelerinde çok başarılı olanlar varsa bu firmalara verilen destek %70’e kadar çıkarılabilir. Bu konudaki yetkinin belli kriterlerle ve bir denetleme mekanizmasıyla Teknokpark yönetimlerine verilmesi hem yönetimlerin etkinliğini artıracak hem de ödül sistemi firmaları ve çalışanları motive edecektir.

· Ulusal ve uluslararası sanayi fuarlarının ziyaretinde teknopark yönetimleri öncü olmalı, teknopark firmaları için ortak ulaşım çözümüyle yıllık ziyaret planlamaları yapılmalıdır.

· Teknoparklar teknoloji ve ARGE odaklı girişimcilik eğitimleri vererek öğrencilerin ve yeni mezunların ilgisini çekmeli, bir toplanma merkezi olmalı, bilginin ticarileşmesinde öncü rollerini vurgulamalıdırlar. Bünyedeki konferans salonları dış müşteriye verilecek girişimcilik eğitimlerinde de kullanılabilir.

 

Kocaeli’de yeni kurulacak bilişim vadisinde ise;

· Sinema, tiyatro salonu, avm, restoran ve konferans salonu içerecek bir kültür merkezi olmalıdır. Bu kültür merkezinin tek bir büyük binada mı olacağı yoksa kampüs içine dağıtılacak farklı birimlerden mi oluşacağı tartışılmalıdır.

· Bilişim vadisi içinde bir organik ürünler çiftliği kurulmalı, ürünleri yine vadi içinde bir “organik butikte” satılmalı, bir “organik restoran” da menüsünü bu çiftliğin ürünlerinden hazırlamalıdır. Doğaya saygı ve sağlıklı yaşama katkı bilişim vadisine marka değeri katacaktır. Bu çiftlikteki üretime çalışanlar da hobi bahçeleriyle katkı sağlayabilirler.

· Bilişim Vadisine İstanbul’un Moda semtindekine benzer bir mini tren yolu kurularak iç ulaşım bununla sağlanabilir. Bu hem çalışanlar için eğlenceli olacak hem de vadi için belirleyici bir özellik yaratarak marka değerine katkıda bulunacaktır.

 

 

 

 

· Bilişim vadisi içindeki firmalar büyük ve yemyeşil bir parkın içine konumlandırılmalıdır. Vadi örnek bir, gelecek yüzyılın teknoloji kenti olarak tasarlanmalı ve doğayla iç içe yaşamalıdır.

· Çalışanların ortamdan memnun kalması için gereken hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. Yeni nesil ARGE çalışanları kendine odaklıdır, yaşam kalitesinin yüksek olması ve sosyal bir çevre onun için ücretten daha önemlidir. Bilişim vadisi hayallerin ötesinde bir geleceğin şehri olarak projelendirilmeli ve insan odaklı olmalıdır.

· Bilişim vadisi planlı eğitimlerle, seminer ve konferanslarla çalışanların kariyer planlamasına katkıda bulunmalıdır.

· Yeni girişimciler için bir kuluçka merkezi olmalı, Teknokentle kuluçka merkezi içiçe yaşamalıdır.

· Bilişim Vadisinin bir de tanıtım pazarlama birimi olmalı bu birim yeni girişimcilerin pazarlamalarına da katkı sağlamalıdır. Bilginin ticarileşmesi hedefinde pazarlamanın önemi unutulmamalıdır.

· Vadi içinde bir teknoloji ve bilişim üniversitesi kurulmalı, bu üniversite bünyesinde bilişim meslek yüksek okulu da bulunmalıdır.

 

 Yorum Yaz | Makaleyi İşaretle...

4000 karakter kaldı +Medya Ekle

Medya Ekleyin

Video Ekle Resim Ekle

Web Kaynakları (opsiyonel)

Yorumlar

Henüz bu makaleye yazılan bir yorum bulunmamaktadır.

 

Paylaşımı Yapan Kişi

Kadir Decdeli

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi - Globalpiyasa AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi

Makaleyi Baglantılarımla Paylas

  •    

Bağlantılarımla Paylaş


  •