Audit-SM3

En iyi fiyat teklifi al: Fiyat Teklifi Al
En güncel fiyat bilgisi almak için teklif alın.
Miktar:  

Güncel fiyat bilgisi için mesaj gönderin.


Ürün Kodu
GP34338
Adres Bilgisi
Türkiye /İstanbul (Anadolu) /Ataşehir
Kısa Bilgi Audit-SM3, aynı anda birden fazla standardın uygulanmasını kolaylaştırır.

Ürün Açıklaması

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate

 Standart Olgunluk Model Yönetimi

Audit-SM3 Ne yapar ?

Audit-SM3, kurum tarafından uygulanan politikaların ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu olarak yürütülmesini takip etmek amacıyla hazırlanmış bir platformdur. Yaptığı analiz sonucu standartların hangi maddelerinin şirket içinde tanımlanmış politikalar ile ne ölçüde kapsandığını bulur ve eksiklikleri gösterir. Bulguların kısa ve uzun vadede giderilmesi için uygulanacak eylem planının oluşturulması ve uygulanmasının izlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, düzenli iç denetimleri ve takibini kolaylaştırırken, dış denetimlerden önce uygulanması gereken adımları da belirlemektedir.


Audit-SM3 Neden Önemli?

Audit-SM3, aynı anda birden fazla standardın uygulanmasını kolaylaştırır. Politikaların istenen standartları ne ölçüde kapsadığını analiz eder ve içinde barındırdığı puanlama sistemiyle olgunluk seviyenizi belirlemenizi sağlar. Yeni bir standart eklenmek istendiğinde ya da mevcut standartların yeni versiyonları çıktığında sisteme entegrasyonları kolayca yapılabilir ve tekrar gözden geçirme işlemini büyük ölçüde hızlandırır. Raporlama mekanizması küçük bir eforla bulguların dokümanlaştırılmasını ve zamandan tasarrufunu sağlar. Risk Değerlendirme fonksiyonuyla karşılaşılabilir riskler, oluşturulan senaryolar yardımıyla analiz edilir ve önlemler alınabilir.


Audit-SM3 Kimlere Yöneliktir?

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini devam ettirmeyi hedefleyen bankalar, hastaneler ve fabrikaların yanısıra standart takibi yapan her kurum/kuruluş/marka bu uygulama ile politikalarının standartlar doğrultusundaki olgunluğunu takip ederken kendi iç denetimlerini de organize edebilirler.


  Anahtar Faydalar

 • İyileştirici Aksiyonların Takibi
 • Güvenlik Olgunluk Seviyesi Raporlama
 • Yönetim Özeti Hazırlama

Genel Bakış

Bir bakışta şirket içi tanımlanmış politikalarınızın genel durumunu görebiliyor musunuz?

Audit-SM3, kurum politikalarını uygulama içinde tanımlanmış uluslararası (ISO/IEC 27001, COBIT 4.0) ve ulusal standartlar (BDDK Tebliğ, TSE 17799) ile karşılaştırarak uyumluluk kontrolü yapar. Audit-SM3 yazılımı uygulanan standartların aynı maddelerinin ortak politika deyimlerinde eşleştirilerek izlenmesini kolaylaştırır. Audit-SM3, maddeler arası ilişkileri takip ederek politikanın standarda ne ölçüde uygun olduğunu analiz eder ve sonucu görüntüler. Bu sonuçlar doğrultusunda bulgular takip edilerek politikalarınızın ne derece uygulandığını kolayca takip edebilir ve gerekli iyileştirmeleri çok daha kolay planlayarak uygulayabilirsiniz.


Hangi standarda ne kadar yakınız?

Audit-SM3, standartlar arası ilişkileri takip ederek, bu standardın ne ölçüde kapsandığını görüntüler. Yeni standartlar girildiğinde, sistemdeki mevcut standartlar ile eşleştirmeler yapılır ve Audit-SM3'ü eş zamanlı olarak birden fazla standart takibi yapabilmektedir. Audit-SM3, standartlara tam olarak uyulabilmesi için geliştirilmesi gereken adımları göstererek kurumun denetimlere hazır olmasını sağlar.


Kalite yönetimi ve yönetici açısından kolaylık sağlar!

Audit-SM3 ile yönetici, karşı karşıya olduğu sistemin bütününü görebilir ve eksiklikleri daha kolay belirleyebilir. Kısa ve uzun vadede bu eksiklikler ile ilgili yapılacak iyileştirici eylemleri planlayabilme, önceliklendirme ve bu eylemlerin net faydasını görebilme yeteneğine sahip olacaktır.


Anahtar Özellikler

Audit-SM3 ile politika takibi yapılırken, uygulanmasında problem olabilecek alanlar kolayca belirlenebilir ve bu belirlenen durumlar puanlanarak olgunluk seviyesi rakamsal verilere dönüştürülerek ortaya çıkartılır. Audit-SM3 ile standart bazında toplam olgunluk puanını görmek mümkündür. Audit-SM3 sayesinde standart maddelerine bağlı olarak rapor almak ve iyileştirilme yapılacak alanları tespit ederken önceliklendirmek zaman açısından büyük bir kazanç sağlar. Çok sayıda denetim ve standart Audit-SM3 sistemine yüklenebilir ve bu standartlara uyum eş zamanlı olarak kolayca takip edilebilir. Takip edilen standartlar, Audit-SM3 üzerinden planlı ve kontrollü bir şekilde iç denetimlerden geçirilebilir. Her standart için ayrı ayrı denetimler yapıldığında ortaya çıkan, farklı ifade edilmiş benzer bulgular konsolidasyon sorununu ortaya çıkarabilir. Bu durum kökten çözümler bulunmasını engeller ve iş kaybına yol açabilir.

Çözüme Genel Bakış

Audit-SM3, politika ve standartların takibini yaparken ve bunların sayısal olarak puanlanarak olgunluk seviyesini belirlerken ASP.NET 3.5 teknolojisiyle tasarlanmış alt yapısından destek alır. İnternet ve bilgisayar olan her yerden yetkiler dahilinde Audit-SM3 ara yüzüne ulaşılabilinir. Bu şekilde bir kurumun standartlara uygunluk seviyesi, denetimler ve iyileştirici aktiviteler her yerden zaman sınırlaması olmadan kolay bir şekilde yapılabilir.
 

Tek bir ekranda politikalar, hangisinde ne kadar bulguya sahip olunduğu ve kurumun olgunluk seviyesi hakkında özet bilgilere erişilebilinir.
 

Olgunluk takibinin yapılabilmesi için yeni belirlenmiş politikalar sistem üzerinde tanımlanırken, standartlarla eşleştirilir. Devamında politikaya bağlı senaryolar, kontroller ve muhtemel tehditler tanımlanır.


Standartların Entegrasyonu

Yeni standartlar, ya da standartların yeni sürümleri kolaylıkla sisteme yüklenip entegre edilerek diğer standartlar arasındaki bağlar tanımlanabilmektedir.

 • Standartlar arasındaki ilişkilendirmenin yapılması Mirsis'in alan uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
 • Bir kurum politikası bir standart maddesiyle ilişkilendirildiğinde, yazılım diğer standartlar arasındaki ilişkileri takip ederek sistemde yüklü tüm standartlar için de hangi durumda olunduğunu tespit eder.
 • Talep edilmesi durumunda Mirsis politika standart ilişkilendirmesi hizmeti de vermektedir.
 • Talep edilmesi durumunda yeni standartlar sisteme yüklenir.

Audit-SM3, uygulanan politika ve standartlar ile ilgili denetimlerde ya da sistem tarafından ortaya çıkarılmış bulguları tek bir ekranda sunar. Hangi denetimlerin yapıldığı, yapılan denetimlerde kaç adet bulgu çıktığı, bu bulguların içerik olarak tanımları ve güncel durumları görüntülenir. Sistem bütünündeki bulguların takibi bu şekilde kolaylaştırılır ve iyileştirici aktivitelerin planlanması ve önceliklendirilmesinde referans olacak veri, yöneticiye sunulur.

Audit-SM3'de bulgular ve kontroller yönetici tarafından diğer kullanıcılara atanabilmektedir. Kullanıcılar bu görevlendirme sonrasında belirlenmiş son teslim tarihine kadar uyumluluk sürecini geliştirirken, yönetici kullanıcıları takip etmekte ve denetlemektedir.
 Audit-SM3'ün Risk Değerlendirme ekranı ile tek ekran üzerinde varlıklar üzerindeki tehditler ve olası senaryolar değerlendirilerek varolan kontrollerin belirlenmesi ve yeni kontrollerin planlanması kolaylıkla yapılmaktadır.

 Audit-SM3 sisteminde kullanıcı ve yönetici olarak iki rol bulunmaktadır. Bu roller üzerinde yetkiler farklılık göstermekte ve bu yetkilerin kapsamlarına bağlı olarak sistemde kullanılabilecek işlevlerin niteliği değişmektedir. Kullanıcı rolünden farklı olarak yönetici kısmında standart ve politika tanımlanması, yeni maddelerin eklenmesi, standartlar ile politikalar arasında eşleştirmelerin yapılması gibi fonksiyonlar bulunmaktadır.


Teknik Gereksinimler

Sistem Gereksinimleri

  Sunucu İçin:
 • Microsoft Windows 2008 ya da üstü
 • Microsoft .NET 4.0 ya da üstü
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft IIS Server 7.0 ya da üstü
  İstemci İçin:
 • Internet Explorer 9.0 ya da üstü
 • Firefox 10.0 ya da üstü
 • Chrome 10.0 ya da üstü

Ayrıntılar

Audit-SM3, aynı anda birden fazla standardın uygulanmasını kolaylaştırır.

Ürün Etiketi :

Hakkımızda & İletişim

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate Mirsis Bilgi Teknolojileri; bilişim teknolojileri konusunda, farklı sektörlerin ve her ölçekteki işletmenin özgün ihtiyaçlarına cevap veren ürün ve hizmet ağına sahiptir. Konusunda uzman çalışanları ile danışmanlık, dış kaynak, test hizmeti, yazılım geliştirme, sistem sürekliliği ve yönetimi hizmetlerini vermektedir. Aynı zamanda geliştirdiği yazılım ürünleri ile de kurumlara değer katan çözümler

2011 yılında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) hazırladığı “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 25 Şirketi” araştırmasında 10. sırada yer alan Mirsis, kurulduğu günden itibaren, tüm süreçlerini uluslararası kabul görmüş standartlara göre yürütmektedir. Müşteri ilişkilerini stratejik bir yaklaşımla ele alarak dünya kalite normlarında bilişim teknoloji çözümleri üretmeyi, sektöründeki hızlı değişimi gelişen insan kaynakları ve tecrübesi ile zamanında, doğru, etkili olarak uyarlamayı hedeflemektedir.

Sürekli değişen ve gelişen bilişim sektöründe faaliyette bulunan Mirsis, uzmanlıklarını iş süreçlerinde teknolojiden sağladığı faydayı en yüksek seviyeye çıkarmak ve rekabette öne geçmek isteyen kurumların hizmetine sunmaktadır.

VİZYONUMUZ
Yazılım, dış kaynak ve iş geliştirme alanlarındaki deneyim ve iş bilgisi ile, müşterilerinin kendi sektörlerinde başarıya ulaşmalarını sağlamaktır.

MİSYONUMUZ
Doğru teknolojiler ile anahtar teslimi projeler sunan, çalışan ve paydaşlar memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı müşterilerimizin tercih ettiği dış kaynak sağlayıcı ve yazılım evi olmaktır.

Şirket Bilgileri

Mirsis Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.

Genel Merkez
Atatürk Mah. Girne Cad. No.11-1 Ataşehir-İstanbul
Ataşehir / İstanbul (Anadolu) / 34758
Türkiye
Telefon: 02164647747
Faks: 02164566325

Genel Merkez İstanbul (Anadolu) / Türkiye
Şirket Tipi Özel Şirket
Şirket Büyüklük 51-200
Kuruluş Yılı 2008
Website http://www.mirsis.com.tr/
İş Türü Üretici, Hizmet Sağlayıcı
Osb
Şirket Sertifikaları ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ