En iyi fiyat teklifi al: Fiyat Teklifi Al
En güncel fiyat bilgisi almak için teklif alın.
Miktar:  

Güncel fiyat bilgisi için mesaj gönderin.


Ürün Kodu
GP163137
Adres Bilgisi
Türkiye /Kocaeli /Başiskele
Kısa Bilgi Arıtılması zor atık sular için özgün sistemlerin tasarlanması ve uygulanması ve mevcut arıtma sistemlerinin iyileştirilmesini sağlar.

Ürün Açıklaması

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate

ÇEVSİS, evsel ve endüstriyel atıksuların ileri teknolojilerle arıtılması, arıtılması zor atıksular için özgün sistemlerin tasarlanması ve uygulanması ve mevcut arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi kapsamında akademik bir yaklaşımla Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Buna ek olarak sürdürülebilir su kaynakları yönetimi çerçevesinde yüzey sularının korunması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve atıksu geri kazanımı yönünde bütüncül çalışmalar da gerçekleştirmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışmaları

Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı için uygun arıtma teknolojilerinin belirlenmesi ve bunların ekonomik ve teknolojik olarak değerlendirilmesini içeren fizibilite çalışmaları.

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı

Evsel ve endüstriyel atıksuların güncel ve en uygun yöntemlerle arıtımını sağlayacak arıtma sistemlerinin tasarımı.

Atıksu Arıtma Teknolojileri

Evsel ve endüstriyel atıksuların uygun yöntemlerle arıtımı için üniversitelerle işbirliği içinde Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi.

Membran Teknolojileri

Atıksu arıtımı ve temiz su elde edilmesine yönelik membran sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarımı.

Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

Evsel ve endüstriyel kökenli atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı için üniversitelerle işbirliği içinde Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve uygun geri kazanım sistemlerinin geliştirilmesi.

Arıtılabilirlik Çalışmaları

Kirlilik türü ve miktarı bakımından arıtılması zor atıksuların uygun yöntemlerle arıtımı için üniversitelerle işbirliği içinde Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve özgün arıtma sistemlerinin geliştirilmesi.

Arıtma Tesisi Performans İyileştirme

Mevcut atıksu arıtma tesislerinin performanslarının iyileştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi ve uygun çözümlerin belirlenmesi ve uygulanması.

Arıtma Çamurlarının Yönetimi

Arıtma tesislerinde önemli bir sorun teşkil eden arıtma çamurlarının uygun yöntemlerle arıtılıp bertaraf edilmeleri için Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve yönetim planlarının oluşturulması.

Su Kalite Araştırmaları

Yüzey ve yeraltı sularının çevresel parametreler bakımından araştırılması ve kalitelerinin geliştirilmesi için yönetim planlarının oluşturulması.

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi

Havzalarda yüzeysel su kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir su yönetimi geliştirilmesi konusunda üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği içinde çalışmalar yapılması.

Ayrıntılar

Arıtılması zor atık sular için özgün sistemlerin tasarlanması ve uygulanması ve mevcut arıtma sistemlerinin iyileştirilmesini sağlar.

Ürün Etiketi :

Hakkımızda & İletişim

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate Mevcut akademik kadrosu ile ÇEVSİS; çevresel durum değerlendirmesi çalışmaları kapsamında her türlü üretim ve hizmet faaliyetinin sadece çevre mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini değil, mevcut çevre teknolojileri ve iyileştirme olanakları bakımından da değerlendirilmesini de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ileriye dönük çevre yönetim planlarının hazırlanması ve Ar-Ge çalışmalarıyla özgün çevresel çözümlerin geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması süreçlerini birlikte yürütmektedir.

Şirket Bilgileri

Çevsis Arge Danışmanlık

Genel Merkez
Vatan Cad. No: 83, E-7, 41275 TEKNOPARK
Başiskele / Kocaeli /
Türkiye
Telefon: +90 262 303 21 38
                +90 505 388 47 29

Genel Merkez Kocaeli / Türkiye
Şirket Tipi Özel Şirket
Şirket Büyüklük 11-50
Website www.cevsis.com
İş Türü Hizmet Sağlayıcı
Osb